Storgatan öster 

        Kyrkogatan öster

           Kyrkogatan väster 

 Trädgårdsgatan öster

Sundsvall 

Visst har i en unik och vacker stad!

Förutom de vackra byggnaderna i Stenstan finns den unika rutnätsplanen med räta kvartersindelningar och långa siktlinjer genom stadskärnan. En rutnätsplan som i grunden härstammar från mitten av 1600-talet.

Hur tänkte man då och varför blev denna rutnätsplan något som vi har glädje av än i våra dagar.