Välkommen

Välkommen till Sundsvalls Gilles hemsida, som också är en ingång till vår Facebooksida.

Hemsidan ska vara ett välkomnande fönster för Dig som besökare. Här kan Du förkovra Dig i både Gillets

och Sundsvalls historia. Och Du kanske också vill ta del av nutida händelser, aktiviteter och även stadens framtid?

Kolla in på Facebook. Var så god att botanisera.  Varmt välkommen!

Stipendier
Sundsvalls Gille startade 1929 och fick tidigt donationer som har förvaltats väl. Föreningen gör insatser för att bevara stadens historiska arv. Bland annat i form av bidrag till lokalhistorisk forskning, tryck av böcker och tidskrifter samt till annat som på olika sätt bidrar till vår kultur. Allt enligt de senaste stadgarna som antogs år 2011.
Musikstipendium till elev vid Sundsvalls Kulturskola delas ut vid Gillets årsmöten och en Hedersutmärkelser delas också ut till någon kulturpersonlighet som utmärkt sig. 
Vid årsmötet 2024
 
tilldelades Leon Alestig musikstipendiet och 
teaterchefen Kristoffer Berglund Hedersutmärkelsen.

Ekonomiskt stöd har till maj 2024 tilldelats 
Frida Stéenhoff sällskapet till skriften Penningar och Kärleken.
Till Sundsvalls Frimärkes och Vykortsklubb för skrift om Sundsvalls postkontors historia
Teater Soya som avser att dokumentera teaterns historia med föreställningar om Sundsvalls historia
Svartviksspelens barnteater


Under året 2023 har bidrag utdelats till:
Svartviksspelet Teaterförening,
Åstö Museinämnd 
Karl-Östman Sällskapet
Sköns Norra Intresseförening
Scenkonst Västernorrland
Pingstförsamlingen
EFS Missionsförening
KRIS till soppköket som julgåva
Målande tråd 

Under året 2023 har Gillet haft följande verksamheter.
Gillets Kulturmiljöråd ordnade den 2 mars 2023 en föreläsning med Alexi Pontvik, professor emeritus i stadsbyggnad vid KTH i ämnet stenstadsprägel.....med betoning på vikten av försiktighet att bryta en stadskärnas struktur. 

Samtidigt delades Kulturmiljörådet ut Årets Ros till Sundsvalls Kommun för den lyckade ombyggnaden i Södra Åkajen och Rosenborgskajen

Fler föreläsningar under året, bl.a. om Matfors historia av Mats Moberg samt  Medelpads Industrihistoria med Kjell Åke Hermansson som föreläsare. 

Den 5 augusti firades Gillets Dag på Norra Berget. Då i samarbete med Fornminnesföreningen, Sundsvalls Motorveteraner och Taubesällskapet. Även här berättades det på olika sätt om historiska händelser. 

Under Stenstadsdagarna fanns Sundsvalls Gillet på torget den  23 september : Ett bra och trevligt tillfälle att få presentera vår förening.


 
SUNDSVALL 1624-2024  400 ÅR
SUNDSVALLS GILLE ÄR MED OCH FIRAR MED BL.A.
BALLADEN OM SUNDSVALL - GÅVA FRÅN GILLET TILL SUNDSVALL

OCH MED BIDRAG TILL BOKEN UTSIKTERNAS STAD


Balladen om Sundsvall (youtube.com)

SUNDSVALL UTSIKTERNAS STAD ÄR EN FANTASTISK INTRESSANT BOK 

SOM ÅTERSPEGLAR MYCKET AV SUNDSVALLS HISTORIA.

Sundsvalls Gilles Kulturmiljötråd, instiftades 2022-01-18

Uppdrag, inriktning och avgränsning

Sundsvalls Gilles Kulturråd har till uppgift att självständigt följa utvecklingen i Sundsvalls kommun

med fokus riktat mot staden med omnejd i nutid och framtid.

Därvid ska också särskilt beaktas Gillets syfte, att ”vilja vårda och bevara stadens från historisk, topografisk, arkitektonisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnen”*.

Rådet ska i sitt arbete skaffa insikt i och bedöma värdet för staden av planerade eller genomförda förändringar och därvid även verka proaktivt. Detta gäller främst topografisk och arkitektonisk bedömning av byggnads– och anläggningsprojekt samt skeenden i ett bredare kulturellt och miljömässigt perspektiv. Kulturrådet är en från kommunens olika funktioner och politisk inriktning fri organisation.

Klockspelet
Stadshusets klockspel har installerats tack vare bidrag från Sundsvalls Gille och lokala företagare. Det är en gåva till Sundsvall. 14 klockor samspelar med varandra och varje klocka är döpt efter en känd kulturhistorisk person som har anknytning till staden. 12 män är representerade som t.ex. Lars Ahlin men endast två kvinnor, Kaj Gullmar och Sigrid Hjerten.

Den 21 nov 1998 invigdes Stadshusets klockspel.  Samtidigt firade Sundsvalls Gille 70 år. Rune Östberg, dåvarande ordförande för Gillet var initiativtagare till klockspelet. Gillets styrelsemedlem Jack Rönström sköt, mäktig och bejublad salut på torget med en av Gillets grova järnkanoner. Därpå startade invigningen och landshövding Börje Hörnlund klippte de blågula banden.

Klockspelets melodi som ljuder över torget fyra gånger om dagen kl 9, 12, 15, och 18. Melodin är komponerad av Kjell Lönnå.


Klockorna i stadshuset Foto: Rune Östberg

Tidningsreportage om klockspelet

Fredrik Bünsow, 1824-1897 träpatron.

Sigrid Hjertén 1885-1958 Konstnär.

Lars Ahlin, 1915-1997, är Sundsvalls största bidrag till litteraturen........

Axel Enström, 1893-1977, legendarisk direktör i SCA.

Oscar Knaust, 1886-1943 Hotelldirektör

Gustav Hermansson, 1864-1931, Stenstans store arkitekt

Kai Gullmar, 1905-1982. Har skrivit några av våra mest kända populärmelodier. Den 6 oktober 2021 invigdes en staty av Kai Gullmar i Sundsvall.

 GILLESTUGAN PÅ SÖDRA BERGET 

idag finns ett stort hotell och stugan är ett minne blott. 

Foto: Vykort                                                                                  

Nils Petter Linderberg 1811-1883 Klockgjutare

G R Peterson, 1847-1911, Sundsvalls Tidnings chefsredaktör kring sekelskiftet

A G Dahlman 1833-1899, handelsman Dahlmans varuhus

Sven Selånger, 1907-1992 en en av Sveriges store backhoppare på 1930-talet.

Erik Berggren 1818-1897 Rektor vid Läroverket och stadsfullmäktiges ordförande 

Jakob Polack,1683-1750 Skeppsbyggare och handlade med trävaror.

C A Olsson, byggmästare 1857-1936, var känd som Bygg-Olle.

Foto: Norrlandsbild  Sundsvalls Museum

Gillestugan på Södra berget, ett trevligt utflyktsmål en gång i tiden. Idag finns Hotell Södra Berget på platsen. 

Den 21 febr.1935 invigdes Gillestugan på bergets topp. En stuga som de flest sundsvallsbor har trevliga minnen från, där man njutit av gott fika i en gemytlig miljö. Gillestugan är ett av många välgärningar som Sundsvalls Gille har stått för i staden.

Mer om stugans tillkomst och invigning finns att läsa i Sundsvalls Tidning 1935-02-22, se länken

http://sok.sundsvallsminnen.se/dokument/info?AID=18645&TES=Dtextp

Copyright © Alla rättigheter förbehållna - Sundsvalls Gille - 2021