KONTAKTA OSS

Finns det intresse att vara med och påverka vårt arbete så hör gärna av dig! Du kan så klart bli medlem i vår förening.

Medlemsavgiften är 100:- pr år. Kontakta oss eller betala in till bg 665-3588,
plusgiro 176850-6 eller  swish 1235336136. Vi behöver namn, adress gärna mejl och telefonnummer.

Övriga uppgifter:

Adress, Sundsvalls Gille c/o Mats Hägglund Landskronavägen 21  857 30 Sundsvall

Organistaionsnummer: 889200-6878Stadgar för Sundsvalls Gille

Föreningens uppgift är att inom sig samla män och

kvinnor, vilka vilja vårda och bevara stadens från historisk, topografisk, arkitektonisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnen.

För att förverkliga detta ändamål vill föreningen, vilken skall vara i politiskt och religiöst avseende neutral, verka för bevarande av värdefulla fysiska miljöelement, söka tillvarata sägner, visor, låtar och gamla sedvänjor, samla bidrag till stadens historia och bild samt uppliva minnet av märkligare personer och tilldragelser.

Kontakt:

Mejl: sundsvallsgille@gmail.com 


Styrelsen


Staffan Smeds

Ordförande

Björn Barkå

Vice ordf.

Ewa Eriksson

Sekreterare

Ulrika Hådén

Vice Sekreterare

Mats Hägglund 

Kassör 

Tommy Jansson

Ledamot

Roine Hammarberg

Ledamot

Jack Rönström 

Suppleant

Hans Holmgren

Suppleant

Telefon:

Staffan Smeds

070-834 00 60

Ewa Eriksson

070-616 21 72

 

Regelverk för Sundsvalls Gilles ekonomiska stöd till verksamhet i enlighet med Gillets stadgar. 

 

Stadgar för Sundsvalls Gille.

Föreningens uppgift är att inom sig samla män och kvinnor, vilka vilja vårda och bevara stadens -  från historisk, topografisk, arkitektonisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnen. 

För att förverkliga detta ändamål vill föreningen, vilken skall vara i politiskt och religiöst avseende neutral, verka för bevarande av värdefulla fysiska miljöelement, söka tillvarata sägner, visor, låtar och gamla sedvänjor, samla bidrag till stadens historia och bild samt uppliva minnet av märkligare personer och tilldragelser.


Som grundregel ska Gillet maximalt utdela högst 50 procent av årets avkastning från Gillets fonder. 

Med detta som bakgrund ser Gillet som en av sina främsta uppgifter att med ekonomiska medel stödja alla former av kulturella uttryck och bevarande av viktiga ”fysiska miljöelement”. 


Följande policy för utdelning av medel gäller: 

Ansökningar om ekonomiskt stöd ska inkomma skriftligt med angivande av:

 

  1. Föreningens (eller privatpersoners) namn och adress, mejladress samt telefonnummer.
  2. Vad ansökan gäller.
  3. Total beräknad kostnad för aktuellt projekt.
  4. Det ska framgå om en ansökan, eller inte, har skickats till andra bidragsgivare.
  5. Beräknad tidsfaktor för projektets genomförande.
  6. Angivande hur Gillets bidrag ska presenteras i slutprodukten 

 

Ansökningar presenteras vid ordinarie styrelsemöten och beslut fattas om styrelsen finner att ansökan uppfyller de syften som uttrycks i Gillets stadgar. Styrelsen beslutar om storleken av finansiellt stöd vid samma tillfälle.

Detta dokument ska vara synligt på Gillets Hemsida och sändas till bidragssökande som inkommit med ofullständiga uppgifter.

 

Staffan Smeds

Ordförande