Pingskyrkan 100 år 2023

I boken berättas bl.a. om kyrkbygget på Rådhusgatan som stod klart i januari 1957.

Redaktörer: Svenåke Boström
Hasse Boström


Boken har producerats med stöd av 

Sundsvalls Gille,


    Sundsvalls Konstförening gav 2022 ut boken 

             KONSTNÄRER I MEDELPAD

En presentation av 32 konstnärer verksamma i

                          Medelpad. 


Inledningsvis ger man ett " Stort tack till 

Sundsvalls Gille och Statens Kulturråd som genom sin finansiering möjliggjort den här boken"


Järnbrukens historia. Författare Nils Johan Tjärnlund.


De svenska järnbruken har spelat en avgörande roll för vårt lands utveckling. I boken Järnbrukens historia finns bl.a. att läsa om järnets avgörande roll i Sveriges historia.


Läs mer om Nils Johan Tjärnlund 

www.nilsjohantjarnlund.se 
Lite om boken, citat,

"Sundsvall - vattenstaden är en ovanlig stadshistoria. En historia om vattenproblem, nya lösningar och betydelsen av rent vatten. En historia som började redan under den senaste istiden.

Sundsvall-vattenstaden beskriver vattnets roll i samhällsbyggandet men boken är också historien om de människor som arbetat för att stadens invånare ska få sitt vatten."

Författare: Erik Winnfors

Balladen om Sundsvall 

På liten plätt i kröken - Du såg din vagga byggas

Med hank och stör i ryggen - och vatten nedanför.

Små skrymslen och en gata - med lera, grus och halm

En kyrka upp på åsen - på gammalsvensk sjöngs psalm

Mest strömming var din näring - och ett och annat skjul

med salt och sött som bärgning - och fattigdom mot jul.

Fast Gustaf fått sin vilja fram – ingen ville ha´n

Den klängde där på vallen - de rucklen man kalla ”Stan”

All handel tvingas in - och penning tvingas ut

Borgarna tog sitt - och frie bönder sa vet hut..

 

Så långsamt land sig reste - Sunds´ vall blev nu för trång

Kristina fatta pennan - ny plan för sta´n på gång

Mot öster lades rutor ut - med tjärnen mitt uti

Staketet sör´ mot vretarna - och tullport ut mot väst

Längs vattnet fiskebodar - och torg för sockensgäst

Ny kyrka med sin bogård - ungefär som förr

ett litet kors på taket - och järnbeslagen dörr.

Man fick ett litet faktori - att göra mörsestöd

Men mest det mesta blev som förr - huttrande kring spiselglöd..

 

Ett sjuttontal gled tyst förbi - med strid för liv och kung

var stuga hyste änkefru - och koppig varje ung

Man skyddade sitt tjäll och kon - med järn i lagårn´s dörr

Djäknarna mot söder drog - gesäller drog som förr

Fröknar drog sig undan - från stadens slödder och skarn

Gudnåde hängde över - var trotsigt litet barn..


När arton öppnade hoppets port – och vädrade ut gammal smolk

När brandens aska sopats bort – då reste sig ett folk

Bland målade små brädhus med skrindor bak var port

Butiker där nu frodades – bortfraktad blev var lort

Barnen gick till skolhus - och fäna leddes hän

Bönderna byggde rika hus – med borgarn´ nu en vän-

Ny kyrka restes hög och vit – och vit blev nattens särk

Ynglingen i blått stoltserade – i konungens indelningsverk

Gillen skapade trygghet - för hantverksborgerskap

Det byggdes större segelskepp – för handel runt vart horn

De fattiga bligade avundsamt – mot rikedomens torn

 


 

Så spelade sågens klingor – så slets var rygg till slut

på himmelshöga gårdar - allt såldes utan prut

Så sjuttiotal med svält och nöd – och solen dold under milans moln

Det nya Folket stega fram – för ökad lön och bröd

Baptism och loger gav sitt stöd – men starkare var deras glöd

De önskade sig friare – och samlades kring fackens ivrare

De fattigas boning klättrade – mest mot söder opp

Norr om vattnet nöjets estrader - med lustfyllda kammare

I södra bergets skugga man kämpade med stenens hammare


Så kom en dag med hetsig vind och lösan ångbåtsgnist

En dag att skräckfylld minnas – en dag i rök och eld

Kvar spirade skorstenspipor - som sorgeorglars gäld

Och borgarrika väntande i osäker trångmålstvist.

Nu väntade folket en tidens tugga - på fattigdomens ben

Det glödde åter kallt under i kvällens bleka sken

Men upp steg husen rad i rad – med tornterrass i tenn

Med sal, salong och toalett – till vackra borgarhem

Bullerstens gator med trottoar – och spår för hästlös vagn

Funkis för de andra – och tjärn som snabbt försvann

Det blev vår stad i andom förr – men nu en sensation

Mot havet kant det byggdes upp - en ångfärdsväntstation


Ja, staden mellan bergen – vår stad i dagligt tal

Den staden dansade och log – vid lycklig nyårsbal

Där stadens unga levde runt – och gamla snörpte mun

Det kostade så mångas slit - med livets båt på grund

Att forma sig en framtid – med penningen i pant

Att snida fram sin utkomst – ur huggen träbitsslant

Men ack så skön du vilar där – vår stad i nutidssken.

En plats för framtidsdrömmar om afton än blir sen.


                Av Staffan Smeds 


 
 

Omslaget på Boken om Juniskärs historia. 

             Boken om Juniskärs historia

               En nyutkommen bok, juni 2021. 

År 2009 bildades en studiecirkel om Juniskärs historia.

År 2010 anordnades en fotoutställning på biblioteket i Kvissleby. Utställningen blev mycket välbesökt och tankarna om att skriva en bok växte fram. Det tog några år innan det blev verklighet.

Nu år 2021 är boken skriven och nyutkommen.

Mer information om boken och för att köpa den se i länken

www.juniskarsfastighetsagareforening.se

eller kontakta Sture Westberg 070-2758151


Den 25 maj 2021 överlämnade SUNDSVALLS GILLE

ett ekonomiskt bidrag till boken om Juniskär.

Om detta, se hemsidan under rubriken Info/aktuellt.

Bilden på Juniskärs pensionat är en av de många bilder som finns i boken. 

Gillets böcker

Under 1940-talet gav Sundsvalls Gille ut ”Från Stad och bygd i Medelpad”, 1942–1947 samarbete med Medelpads Hembygdsförbund och Medelpads Fornminnesförening. Årsböcker för Sundsvalls Gille 1944 – 1958. Böckerna kommer att publiceras på www.sundsvallsminnen.se Sundsvalls Gille blev medlem i Medelpads Hembygdsförbund år 1944.

Två artiklar från Gillets böcker 1944 och 1945 finner du i länken


  https://sok.sundsvallsminnen.se/arkiv/serie?       JID=4725&SORTERA=name

Lokalhistorisk litteratur

Välkommen att presentera din förenings lokalhistoriska litteratur här. Kontakta oss, se rubriken "Om oss"

Gamla Granloholmsboken. Ulf G. Conrah

"Det är viktigt att lära känna den bygd vi bor i"

I boken beskriver författaren bl.a. ett stycke kulturhistoria, om människors och mänskliga beteenden. Spännande livsöden och tidstypiska episoder. 

Första utgåva 2005


Åren på Åstön

I samband med att Åstö Fiskemuseum firade 50 år så togs en bok fram med samlade utdrag från 43 år av Åstökrönikan. I boken går att läsa om hur livet har varit på Åstön förr och nu.

www.skeppshamn.com 

Boken om Matfors 

Samlade skrifter och egna betraktelser

av Mats O Moberg


Kvinnor syns sällan i historieböckerna. 

Men i dessa två böcker har man ändrat på det! Här berättas om kvinnor som arbetat, som tvätterskor, barnmorskor, politiker, författare ......... Tillsammans har de arbetat för ett bättre samhälle för alla. Ljustorp

”Utan historia, utan minnen, är vi som ett träd utan rötter” det var ord SPF Höstsol i Ljustorp tog till fasta på då man under slutet av 1980-talet samlade in upgifter om liv och leverne, seder och bruk  under de senaste 200-300 åren i en gammal jordsbruksbygd i Medlepad.

Boken "Sundsvalls Spårvägar - en resa genom Träriket" har tre författare, Hans-Anders Kempe,

Kjell Palén och Per Rickheden. Tillsammans har de samlat och bearbetat materialet till boken. 

Med många fantastiska bilder och texter kan man läsa om både Sundsvalls och spåvägens historia. Mycket välskriven och bearbetad bok. 

Utgavs 2017.

I boken:
"40 år med omnibuss Några tankar och refelktioner" berättar Jonas Severus Sjölund

(f.1897) om sitt yrkesliv i bussarnas tjänst.

Utkom 1964.

Mer om detta finns att läs påGillets hemsida under rubriken Historia/Berättelser.